Christofer Elgh

Christofer Elgh

Kompositör

Stacks Image 40
Christofer Elgh är född 1969 och uppväxt i Åmål, Dalsland, Sweden.
Sedan 1997 har han varit verksam som tonsättare och konstnär. I sin verksamhet har musikdramatiken och den sceniska gestaltningen alltid varit central i skapandet. Intresset för text, rörelse och dess gestaltning i olika miljöer är viktigt och betydelsefullt för honom.
Som tonsättare har han intresserat sig för gränsöverskridande projekt där olika medier och kulturella miljöer möts i nya konstellationer. Nydanande opera, orkestermusik, elektronisk musik och kammarmusik är former som han rör sig fritt i och låter samverka med andra konstarter.

Om Atlantis projekt

I dikten Atlantis återger G.Fröding en civilisations uppgång och fall. Fröding har hämtat inspiration till dikten från Platons dialoger.
Det är en tidlös berättelse som återkommit genom tiderna i många av världens kulturer och den har en koppling till vår nutid där kultur, samhälle, miljö och vår överlevnad hotas av girighet, naturkatastrofer, krig och maktlystnad.
Berättelsen illustrerar människans utsatthet i en värld av nyckfulla gudar och regenter där vi ständigt måste slåss med en inbyggd konflikt mellan ont och gott, dygd eller rikedom.
Går det att dra lärdom av historien och de felsteg som hotar att fälla oss och därigenom kunna ge hopp om att kunna leva ihop i ett större sammanhang?
Har vi, den enskilda människan något val eller är vi offer för våra inre och yttre konflikter med gudars och regenters nycker?
Vi vill med vår föreställning gestalta detta drama genom att med kör, solister, ljus, elektroniska klanger, röster och konst skapa en klingande och visuell berättelse. Vardagsljud och talade röster sammanflätas med körens berättande för att skapa ett samband mellan då och nu. En osynlig skugglik kör sjunger till oss om den ökande omoralens Atlantis som gick under och sjönk i havet.
Föreställningen ges i en gruva, en plats som ger en säregen och naturlig resonans för budskapet och där besökaren får uppleva både en inre värld där myter, gudar och existensiella skeenden flödar fritt och även förnimmelsen av att befinna sig i det sjunkna Atlantis.

subterranea