Christofer Elgh

Christofer Elgh

Kompositör

Stacks Image 40
Christofer Elgh är född 1969 och uppväxt i Åmål, Dalsland, Sweden.
Sedan 1997 har han varit verksam som tonsättare och konstnär. I sin verksamhet har musikdramatiken och den sceniska gestaltningen alltid varit central i skapandet. Intresset för text, rörelse och dess gestaltning i olika miljöer är viktigt och betydelsefullt för honom.
Som tonsättare har han intresserat sig för gränsöverskridande projekt där olika medier och kulturella miljöer möts i nya konstellationer. Nydanande opera, orkestermusik, elektronisk musik och kammarmusik är former som han rör sig fritt i och låter samverka med andra konstarter.

Om Atlantis projekt

Den sjunkande civilisationen
I ljudinstallationen smälter poeters röster, vatten och jordens ljud samman i elektroniska klanger till en klingande berättelse. Diktfragment från vår tid reflekterar över tidigare civilisationers katastrofer. En tidlös berättelse om hur en civilisations kultur, samhälle, miljö och människors överlevnad hotas av girighet, naturkatastrof, krig och maktlystnad. Osynliga skugglika röster talar till oss om civilisationensom gick under och sjönk ner i havet. Går det att dra lärdom från historien och undvika en katastrof igen och ge oss nytt hopp om att kunna leva ihop i ett större sammanhang?

subterranea