Subterranea, ett kulturellt äventyr i en fantastisk miljö.

Årets tema av den tvärkonstnärliga utställningen är "Alice i underlandet". Inom Subterranea projektet ska kompositören, sångare, skådespelare, dansare och konstnärsgruppen gemensamt jobba fram en upplevelse som kombinerar gruvans olika miljöer med nyskriven operamusik, nyskapad konst och ljusdesign. Resultatet blir en nyskapad, unik konst- och scenkonstupplevelse.

Nypremiär av opera:

Alice i underlandet - tebjudningen

operaproduktionen är en produktion av Minopera.

OBS ! Pga begränsat antal biljetter för varje visning måste alla biljetter (även gratisbiljetter) förbokas

Årets affisch av Arezoo Ghaeedvand

Stacks Image 1146
Läs mer om Subterranea evenemang coronaanpassning

Högt î Tak och poesi på tåget till Taberg

Stacks Image 2426
Lördagen den 11/9 tar du krösatåget från Jönköping till Taberg för att uppleva Subterranea.
På tåget blir det poesiuppläsning och utdelning av poesiböcker.
Avgång från Jönköping kl 10:14
Söndagen den 12/9 och 19/9 tar du krösatåget från Jönköping till Taberg för att uppleva Subterranea. Denna gång blir det levande folkmusik på tåget med "Högt i tak".
Avgång från Jönköping 10:10

Musikerna spelar också på tåget tillbaka till Jönköping .
Avgång från Taberg 13:35

Vi rekommenderar följande hotel:

Stacks Image 2413
Erbjudande;
850:- för dubbelrum.
1100:- för dubbelrum
samt lyxräkmacka och lemonad.
Mot uppvisande av vår biljett.

Visningar i gruvan

Stacks Image 2064

Turer är 45 minuter långa -
OBS! ta med hjälmar (cykelhjälm) och eventuellt en ficklampa

Stacks Image 2068

Boka din visning på Subterranea

OBS ! Pga begränsat antal biljetter för varje visning måste alla biljetter (även gratisbiljetter) förbokas

Schema - September 2021

11

Lördag

12

Söndag

18

Lördag

19

Söndag

 
Datum
Tid
Visning
11/9
Kl 10:00
Invigning och 1:a visning
Förinspelad musik
Kl 11:30
2:a
Förinspelad musik
Kl 12:30
3:e
Stacks Image 2035
Kl 13:30
4:e
Förinspelad musik
Kl 14:30
5:e
Stacks Image 2039
Kl 15:30
6:e
Förinspelad musik
Kl 16:30
7:e
OBS ! Pga begränsat antal biljetter för varje visning måste alla biljetter (även gratisbiljetter) förbokas
 
Datum
Tid
Visning
12/9
Kl 10:00
8:e visning
Förinspelad musik
Kl 11:00
9:e
Förinspelad musik
Kl 12:00
10:e
Stacks Image 2041
Kl 13:00
11:e
Förinspelad musik
Kl 14:00
12:e
Stacks Image 2045
Kl 15:00
13:e
Förinspelad musik
Kl 16:00
14:e
OBS ! Pga begränsat antal biljetter för varje visning måste alla biljetter (även gratisbiljetter) förbokas
 
Datum
Tid
Visning
18/9
Kl 10:30
Premiär opera 15:e visning
Förinspelad musik
Kl 11:30
16:e
Live musik
Kl 12:30
Opera 17:e visning - SLUTSÅLD!
Förinspelad musik
Kl 13:30
18:e
Live musik
Kl 14:30
Opera 19:e visning
Förinspelad musik
Kl 15:30
20:e
OBS ! Pga begränsat antal biljetter för varje visning måste alla biljetter (även gratisbiljetter) förbokas
 
Datum
Tid
Visning
19/9
Kl 10:00
22:a
Live musik
Kl 11:00
Opera 23:e visning - SLUTSÅLD!
Förinspelad musik
Kl 12:00
24:e
Live musik
Kl 13:00
Opera 25:e visning - SLUTSÅLD!
Förinspelad musik
Kl 14:00
26:e
Live musik
Kl 15:00
Opera 27:e visning - SLUTSÅLD!
OBS ! Pga begränsat antal biljetter för varje visning måste alla biljetter (även gratisbiljetter) förbokas
Stacks Image 738
Stacks Image 366
Stacks Image 363
Stacks Image 360
Stacks Image 375
Stacks Image 372
Stacks Image 1219
Stacks Image 369
Stacks Image 378
Stacks Image 1101
Stacks Image 2125
Stacks Image 2104
Stacks Image 1078
Stacks Image 1203
Stacks Image 1207
Stacks Image 1221
Copyright © 2021 by Subterranea - All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law. For permission requests, write to the publisher, addressed “Attention: Permissions Coordinator,” at the address below.

subterranea