Grandma Ate The Wolf

Stacks Image 69
Grandma Ate The Wolf är ett rockband med rötter från Jönköping, Värmland och Stockholm. Med gungiga riff och melankoliska melodier skapar de en ljudbild som plockar det bästa från 70, 90 och 00-talet. Musiken framförs med gitarr/elgitarr, elbas, trummor och sång + stämsång. Under subterranea så kommer bandet att spela live vid vissa tillfällen och vid andra tillfällen så kommer musiken spelas upp genom högtalare.
Bandets texter kretsar kring vår samtid, och hur människan har tappat kontakten med något värdefullt. Det finns en ständig strävan efter att fylla det tomrum som uppstått inom oss, ofta genom externa mål i form av makt och rikedom. Om strävan inte underhålls så blir istället tomrummet fullt av mörker som ständigt jagar och bryter ner oss. Människan befinner sig i obalans.

Om Atlantis projekt

Stycket som vi i Grandma Ate The Wolf kommer att bistå med till Atlantis-projektet bygger på folkmusikaliska toner som för tankarna tillbaka till en tid när saker var enklare och närmare naturen. Musiken utvecklas sedan och nya element introduceras tills dess att musiken skapar känslan av ett skenande tåg, detta skedet av musiken gestaltar människans girighet och sökandet efter det perfekta. Människans strävan efter att alltid få det bättre leder till förstörelse och i förlängningen undergång.
Precis som själva namnet Grandma Ate The Wolf, så är inte problemet naturen och dess varelser, utan det är människan själv som är värd att frukta
Stacks Image 82
Stacks Image 78
Stacks Image 86

Grandma Ate The Wolf

subterranea