Danilo Giannini

Video Art

Stacks Image 289
Jag har varit fotograf så länge jag kan minnas. Antagligen ännu längre.
Det analoga fotot var min första kärlek såväl som gammal 16mm film.
Under mina ungdomsår i Florens tillbringade jag mycket tid med experimenterande i mörkrummet och 8mm kortfilmer

Experimenterande och vision. Två hörnstenar i min film-fotografiska produktion.

Om Atlantis projekt


"Genom mitt konstnärliga utforskande av historien om Atlantis försöker jag framkalla en känsla av förundran och försiktighet hos min publik. Sagan om denna mytiska civilisation erbjuder en kraftfull varning om potentialen för tekniska framsteg att leda till miljöförstöring och samhällelig kollaps. Samtidigt inbjuder berättelsen om Atlantis oss att överväga möjligheterna med mänskliga prestationer och naturvärldens mysterier. Min förhoppning är att vi genom att engagera oss i denna uråldriga myt kan fördjupa vår förståelse av vår egen plats i världen och vårt ansvar gentemot planeten och framtida generationer."

Chat GTP

You must shut down your transmitter

Stacks Image 693
Stacks Image 697
Stacks Image 701

”Atlantiderna bebodde ett rikt land som gränsade till havet och uppskattades för att överträffa alla sina grannar i civil mottagning och underhållning av främlingar; och de skryter om att gudarna föddes bland dem.”
Diodorus Siculus (90–30 f kr)

Danilo Giannini

subterranea