Wolfgang Veith

Projektledare, kulturutvecklare

Stacks Image 69
Kulturutvecklaren har en bakgrund som professionell utbildad operasångare. Efter en karriär som solist i Österrike, Tyskland, Belgien, Taiwan och Japan har han bosatt sig i Jönköping där han startade nätverksföreningen Scenkonst Jönköping.
"Tillsammans för ett mera varierat kulturliv i Jönköping" är vårt motto. När Sören kom fram till oss med idén om "Subterranea" hoppade vi på direkt. Ett projekt som för samman så många olika aktörer och konstformer är som gjort för oss. Vi är stolta att vi lyckades vinna Västra Smålands Leader förtroende som har gett bifall till vår ansökan om projektstöd. En stor framgång för vår relativ nystartade förening som har för närvarande 3-årig utvecklingsbidrag av Region Jönköpings Län och projektstöd av Jönköpings Kommun.
foto:Tilo Stengel

Om Atlantis projekt

Projektet Subterranea har utvecklats enormt med tiden och intresset för projektet blir större och större för varje år. Att skapa möjligheter för konstnärlig utveckling och utbyte och rum för att skapa nya idéer, konstformer och format är min drivkraft i projektet.

Årets tema är Atlantis. Den gamla berättelsen är lika aktuell i nutiden och belyser många aktuella frågor om hur vi lever som samhälle och om vi har en framtid eller vi sjunker precis som Atlantis om vi inte har drar lärdom av historien.

Projektets syfte är att utforska det underjordiska rummet för tvärskonstnärliga möten och projekt. Vi vill skapa strukturer för att lokala konstnärer ska få utveckla idéer och fylla platser under jorden med konstnärliga projekt som har fokus på tvärkonstnärlighet och natur. Genom projektet möjliggör vi upplevelser med flera sinnen och knyter samtidigt an till de naturvärden som idag står på spel.

Projektet skapar jobb för konstnärer, kompositörer, artister mfl och hjälper dem att få uppmärksamhet över hela landet. Samarbetet med olika föreningar, civilsamhälle, institutioner och näringsliv förankrar projektet även utanför "konstbubblan" och skapar kontakt mellan konstutövare och civilsamhälle.

Subterranea vill vara en förebild hur ett samarbete mellan natur och kultur kan se ut, informera och visa konst- och kulturintresserade människor höga naturvärden, locka nya människor till en plats, som är hotad av gruvexploatering och att besökarna kan inse värdet av skyddad natur för en hållbar framtid. Konsten och musiken har i alla tider jobbat med just proportioner, perspektiv och de relationer de skapar vilket bidragit till vår världsuppfattning och hjälpt oss i vår tolkning av vår omvärld.

Ett nyckelbegrepp för vårt arbete är hållbarhetens olika betydelser. Vi vill behålla gruvans underbara miljö, skapa hållbara förutsättningar för kulturskapande och skapar närproducerad, lokalförankrad kultur för att möta publiken i dess egen verklighet.
Under årets utställning står konsten i fokus i en spännande blandning med dans, akrobatik, poesi, nyskriven musik och Rockmusik.

Jag hoppas att ni, vår kära publik, kommer att njuta av årets Subterranea och att få dyka ner i Atlantis berättelsen.

Wolfgang Veith

subterranea