Stacks Image 1130

SUBTERRANEA - Ett unikt evenemang på en unik plats

Världspremiär
av musikdramatiska föreställningen

”Då du hör stenar gråta - en huvudskalleplats för sång”


Musik av … Christofer Elgh
Textförfattare och Librettist Sven Smedberg

Se filmen om av musikdramatiska föreställningen
”Då du hör stenar gråta - en huvudskalleplats för sång”
På digital kulturfest i Jönköping

Stacks Image 342
Maj 2019 fick besökarna i Tabergsgruvans unika miljö för första gången möjlighet att ta del av en unik tvärkonstnärlig kulturupplevelse.
Bakom projektet stod Scenkonst Jönköping som projektledare och en lokal konstnärsgrupp som med stöd av Leader Västra Småland bjöd in publiken till en unik komposition av måleri, ljusinstallationer, skulptur, videokonst och musik.
Tabergsgruvan, en naturmiljö, värd att bevara för framtida generationer, skulle visas på ett helt nytt sätt.
September 2020 öppnar vi portarna till gruvan igen. Genom stöd av Region Jönköpings Län och Jönköpings Kommun har vi möjligheten att bjuda på ytterligare en kulturupplevelse av hög klass. Även den här gången ansvarar vår lokala operagrupp Minopera för den musikaliska delen. De kommer genom ett bidrag av Statens Kulturråd kunna bidra med nyskriven musik i samarbete med tonsättaren Christofer Elgh.
Årets konstnärliga utgångspunkt är den mystiska berättelsen om "Orfeus och Euridyke".
Både konstnärerna och musikerna kommer att bearbeta ämnet i en gemensam konstnärlig process.
Stacks Image 1142
Stacks Image 1144
Stacks Image 1146
Stacks Image 1148
Stacks Image 1150
Stacks Image 1140
Stacks Image 1152
Stacks Image 1156
Stacks Image 1158
Stacks Image 1160
Stacks Image 1164
Copyright © 2023 by Subterranea - All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law. For permission requests, write to the publisher, addressed “Attention: Permissions Coordinator,” at the address below.

subterranea