Konstnär
Stacks Image 297
Mitt konstnärskap är en altruistisk gärning och en övning i att vara människa. Jag försöker kanalisera essensen av vad livet lärt mig genom min abstrakta konstgestaltning.
Människans inre väsen och landskap, essensen av att vara människa bortom orden, livserfarenheten evolverad till den sinnliga konstnärliga skildringen.
Gruvan, grottan, bergsrummet belägen i ett unikt naturlandskap är en fantastisk plats och metafor att skildra just detta.
Att ur mörker gestalta Liv , Rörelse , rytmiska Toner och Ord flödande i ett dis av Ljus och Projektioner.
Att finna sin Alice i ”Wonderland”….i förundringslandet , där vi alla kan uppleva en atlas av emotioner, minnen och associationer ur våra egna Liv&Mörker där vårt Guld finns glimrande av skönhet i form av vårt innersta Själv.
Alice leder vägen in i ett inre äventyr proppfull av intryck, av ord, otroliga händelser, fantasifulla platser och emotionella eruptioner.
Här kan vi uppleva det oväntade och otroliga, här kan vi uppfyllas av känsla och förvirring.
Alice’s gåva till oss är essensen av det kulturella och konstnärliga uttrycket.
I förundringslandet är konsten i alla dess former ett språk….ett språk bortom orden. Där essensen av Livet och Människan finns.
Gå in i mörkret med öppet Hjärta och finn dig Själv.


Innerligt varmt välkommen

Natasha Nichols
Natasha Nichols är en aktiv medlem av Jönköpings bildkonst. Hon står bakom Kroki- evenemangen på Länsmuseet och är även en utav upphovspersonerna till Södra Vätterbygdens konstrunda.

"One does not become enlightened by imagining figures of light, but by making the darkness conscious"


C.G.Jung
Galleri
Stacks Image 223
Stacks Image 225
Stacks Image 227
Stacks Image 230
Stacks Image 232
Stacks Image 234
Stacks Image 323

Natasha Nichols

subterranea