Konstnär
Subterranea - Orfeus & Eurydike

"För mig är det viktiga att det existensiella får plats i konsten.
Det osedda, det outtalade, det bort prioriterade.
Ordet kan inte riktigt beskriva... smärtan, sorgen, vanmakten, rädslan, skräcken, utmattningen, den för tidiga döden.
Allt detta måste få plats att reflekteras över, genom konsten, en skapande process som vidgar våra sinnen, våra insikter som individ, som gemenskap, som samhälle och som världsmedborgare.
I "mörkret" finner vi distans till vår vardag och i den konstnärliga upplevelsen förnimmer vi det transcendenta tillståndet där vår association, kreativitet, nyfikenhet kan få livsandarna att flöda. Ut ur mörkret går vi som vederkvickande, levande och samlade i en ny uppdaterad version av oss själva."
Natasha Nichols 2020
Natasha Nichols är en aktiv medlem av Jönköpings bildkonst. Hon står bakom Kroki- evenemangen på Länsmuseet och är även en utav upphovspersonerna till Södra Vätterbygdens konstrunda.

"One does not become enlightened by imagining figures of light, but by making the darkness conscious"


C.G.Jung
Galleri
Stacks Image 223
Stacks Image 225
Stacks Image 227
Stacks Image 230
Stacks Image 232
Stacks Image 234
Installation Subterranea 2019
Installation I
Installation II
Installation III
Installation IV
Installation V
Installation VI
Installation VII
Installation VIII
Installation IX
Stacks Image 182
Stacks Image 188
Stacks Image 190
Stacks Image 194
Stacks Image 196
Stacks Image 198
Stacks Image 200
Stacks Image 202
Stacks Image 204

Natasha Nichols

subterranea