Tabergsgruvan
Tabergsgruvan
Tabergsgruvan har visats för allmänheten sedan 1980 talet. 1985 blev det naturreservat i samband med att Svenska Naturskyddsföreningen köpte gruvrättigheterna i syfte att hindra exploateringen av berget till en skidbacke. Därmed skyddades de höga naturvärden som finns i området. Det är helt unika växter och mossor, dessutom sandödla, berguv och fladdermössens övervintringsplats.

Föreningen Tabergs Gruvguider startade år 2007 och är en avknoppning av Naturskyddsföreningen. Syfte är att visa de natur och kulturvärden som finns i området för allmänheten.
Att öka förståelsen för vikten av skyddad natur och att ge besökare en spännande och lärorik upplevelse.

Vi är ett antal guider som visar runt 5000 personer gruvan varje säsong. Vi behöver flera medarbetare så du som vill testa är välkommen att kontakta oss. Säsongen är från maj till oktober.

Vintertid är gruvan stängd då ska nämligen våra sex arter av fladdermöss sova sin vintersömn och får inte störas.
Subterranea är ett bra exempel på samarbete med kulturlivet, vi vill gärna nå nya målgrupper satt upptäcka vår gruva.

I Gruvgården finns det ett Fladdermuseum där du kan lära dig mycket om de små nattflygande liven. Vi har också ett geologirum.

Välkommen

Kontakt info@tabergsgruvan.se
Hans Fransson ordf i Tabergs Gruvguider
Stacks Image 121
Stacks Image 123
Stacks Image 127
Stacks Image 129
Stacks Image 131
Stacks Image 133
Stacks Image 135
Stacks Image 137

subterranea