Film och video, foto, visuell konst
Stacks Image 493

Orfeus och Eurydike, minne och lust. Det förflutna och framtiden – en sinnlig tidsmaskin. Längtan efter ett minne, minnet av en längtan. Orfeus – en Anachronic man, bortom tiden, mitt i tiden, som vill återuppliva en obestämd framtid. Att minnas Eurydike. Att önska Eurydike. Och så småningom förlora Eurydike på den rakknivsvassa tröskeln till Nuet.

”Remembering Eurydice” är en videoinstallation med en alternativ tolkning av den klassiska myten om Orfeus och Euridice. De två huvudpersonerna i den tragiska kärlekshistorien, berättad av Ovidius i ”Metamorfoser”, blir i min personliga tolkning två aspekter av det mänskliga psyket. Eurydice står för “Minnet” och Orfeus för “Längtan/ önskan”.

Alla bär vi något minne djupt begravt inom oss, som vi vill återkalla till livet med hjälp av vår längtan/önskan. Hades – där Eurydice återfinns –är i detta fall inte dödsriket, utan ett rike av forna dar, av hågkomster, där världens minnen vilar.

Orfeus begäran att återuppväcka minnet om Eurydice beviljas, på villkor att han aldrig ser sig tillbaka under deras uppstigning från andra sidan graven. Först när han är ute får han se sin älskade i ansiktet. Att lämna dödsriket, eller snarare det förflutnas rike, är metaforen för att återvända till nutiden. Orfeus misstag – vilket kommer att kosta Eurydice hennes liv igen – är att titta på henne med nutidens ögon innan hon helt har utträtt ur det förflutna. Misstag som vi alla gör när vi försöker återkalla ett minne till livet.

Installationen består av Orfeus’ bildminnen– instabila, förvirrade och växlande. Sekvensen av minnen utspelar sig samtidigt på tre skärmar. Ibland är bilderna kontrasterande och ibland hamnar de i samklang – ljuden blandas, före och efter smälter samman. Igår, idag och imorgon blir ett tidlöst rike.
Det finns inget slut, det finns ingen verklig början utan bara vatten, en forntida symbol för förfluten tid, som ostört böljar fram genom ett rastlöst hav av bilder.

”Remembering Eurydice” HD video 7:10 min c:a
Stacks Image 289
Från det analoga fotografiet via det digitala – för att på senare år landa i fotogravyr. Under 40 års fotograferande har jag utforskat det mesta, med svaghet för det svartvita. Florensfödd och bosatt i Jönköping sedan 18 år tillbaka.

«Gruvan är den perfekta metaforen för processen att gräva in i djupet». Från detta mödosamma utvinningsarbete kommer ibland sublima bilder, vid andra tillfällen småfragment av minnen men ofta, ännu djupare ner, otaliga mörka urgröpningar. Och i bakgrunden hörs bergaberget mumla sin peritura sång."

Teaser Subterranea 2020

Videoinstallation Subterranea 2019

Posterbild Subterranea 2020

Stacks Image 517

Posterbild Subterranea 2019

Stacks Image 152

Still bilder från videoinstallation

Stacks Image 46
Stacks Image 48
Stacks Image 52
Stacks Image 370

Danilo Giannini

subterranea